aydin kaya 2

Başkanın Mesajı

Tarımdan hayvancılığa, imardan üretime liyakatli, kendi alanında uzman kadrolarla çalışacağız. Halka, kitle örgütleri ile tartışarak, birlikte hareket ederek doğru kararlar alacağız. Sorunları çözme konusunda hep birlikte karar alacağız. Toplumun tüm katmanlarıyla ortak kararlar almayı hedefliyoruz.