ULAŞIM

Ulaşım  

Hozat: kuzeyinde Ovacık, doğusunda Dersim, güneyinde Pertek ve batısında Çemişgezek ilçeleriyle çevrilidir. İlçenin denizden yüksekliği 1520 m. olup, yüzölçümü 630 km.²dir. İlçe merkezi Tunceli’ye Demirkapı yolundan 45 km. Pertek’e 42 Km.Ovacık’a 45 Km. Çemişgezek’e 75 Km. uzaklıkta olup, ulaşım il merkezine Demirkapı, Pertek ve Elazığ Üzerinden sağlanır. Elazığ’a uzaklığı 65km dir