HOZAT ‘TA TARIM

HOZAT ‘TA TARIM

İlçede geçim kaynaklarından biride tarımdır . Doğal koşullara bağımlı olan İlçe tarımı hayli geridir . Yapılan tarımda verim normalin altında olup girdi masraflarının yüksek olmasından ötürü çiftçiler kendi imkanları doğrultusunda tarımla uğraşmaktadırlar. İlçede geçimlilik üretim yaygın olup , elde edilen üretim yerel tüketimi karşılamaktan uzaktır.

İlçemiz arazilerinin yaklaşık %21’i ( 16.800Ha) işlenebilir tarım arazileri oluşturmaktadır. Ancak yaşanan göç son yıllarda tarım alanında çalışan insan sayısının azalması sonucu üretimde önemli düşmeler olmuştur. İşlenebilir arazilerin 2/3’ü kuru 1/3’ü sulu olup , kuru tarıma dayalı ziraat sistemi uygulanmaktadır .

 

İlçemizde yetiştirilen tarım ürünleri içerisinde ilk sırayı buğday almaktadır. Buğdaydan sonra yetiştirilen diğer bir ürün arpadır. Yem bitkileri olarak yonca , fiğ ve korungan tarımı yapılmaktadır .bağ bahçe ziraatı daha çok ilçe halkının kendi ihtiyacını karşılamaya dönük olarak yapılmaktadır .Ticari anlamda bir tarımsal üretim olmamakla birlikte , ihtiyaç fazlası sebze ve meyve ( elma , armut , ceviz ) İlçe içerisinde ve kısmanda dışarıya satılmaktadır .